محصولات | محصولات شرکت
AA 6,0V 2.100 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AA 4,8V 2.100 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AA 3,6V 2.100 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AA 1,2V 2.100 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند .

?????? ?????...
AAA 6V 800 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AAA 4,8V 800 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AAA 3,6V 800 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

?????? ?????...
AAA 1,2V 800 mAh
پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

 

?????? ?????...
2015© تمامی حقوق این پورتال متعلق به شرکت بازرگانی هامون پخش پارس می باشد.
Setak Total Web Solutions
generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟